Vitaliteitsonderzoek

Voorkom burn-out

Energiek met talent

Vitaliteit als resultaat

Vitaliteitsonderzoek

De start van iedere interventie is het meten van de huidige situatie. Of het nu gaat om de organisatie als geheel, een team of een individuele medewerker. Wij hebben hiervoor verschillende instrumenten.

We onderzoeken in welke mate men in staat is fysiek en mentaal het werk uit voeren voor nu en in de toekomst. Dit kan zowel op individueel als op organisatie niveau. De basis is hier weer het “Huis van werkvermogen”. Buiten het werkvermogen komen ook grootheden als employability en vitaliteit hierbij aan bod. Duidelijk wordt waar het best in geïnvesteerd kan worden om het hoogste rendement te krijgen. Aansluitend kunnen wij ook de aanwezige talenten van medewerkers meten. Wij kunnen deze relateren aan de voor de functie benodigde talenten en competenties.

Hieronder geven wij kort weer welke testen wij kunnen inzetten:

Op maat gemaakte test

Deze test wordt uitgevoerd in de vorm van een vragenlijst waarbij alle van belang zijnde elementen van het “Huis van werkvermogen” worden meegenomen. Deze vragen worden aangevuld met vragen die specifiek voor de onderzochte organisatie van belang zijn.

Work Ability Index

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (Werkvermogen). De WAI is onderdeel van een breed concept van werkvermogen. Het concept levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaart te brengen.

Talent Management Analyse (TMA)

Ook hebben wij de gerenommeerde Talent Management Analyse test die de talenten van medewerkers meet en ook meet in hoeverre de talenten van mensen aansluiten op de gewenste competenties van medewerkers. Hierdoor krijgt men een overzicht van de aanwezige talenten in de organisatie; dit noemt men ook wel een Vlootschouw.

Voor de individuele medewerker hebben wij buiten de Talent Management Analyse ook testen die meten op de volgende gebieden:

• Fysiek,
• Mentaal,
• Sociaal,
• Zingeving

Bij een vitale medewerker zijn al deze gebieden in balans waardoor ongezonde stress en zelfs burn-out voorkomen kan worden.