Visie en aanpak

Voorkom burn-out

Energiek met talent

Vitaliteit als resultaat

Visie en aanpak

Onze holistische kijk op werk en het leven is dat we de visie hebben dat een vitaal leven bestaat uit niet alleen optimale voeding, voldoende beweging en regelmatig ontspannen, maar ook uit positief denken, ondersteunende relaties ervaren en het gevoel hebben een zinvol leven te leiden.

Als werknemer besteed je veel tijd en energie aan je werk en daarom geloven wij erin dat zingeving vinden in het werk, ten volle je talenten kunnen gebruiken, ontwikkeling, balans in belasting en belastbaarheid een belangrijk onderdeel is om Vitaal te blijven.

Een vitale organisatie waarin vitale werknemers werken; dat wil iedereen. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vraagt visie, inzicht, investering en doorzettingsvermogen om het werkvermogen van de medewerkers te bevorderen.

Met onze aanpak, die is gebaseerd op het “Huis van werkvermogen”, zorgen wij dat het werkvermogen van mensen en dus ook de organisatie waarin zij werken toeneemt. Dat zorgt voor vitaliteit bij mensen en de organisatie waarin zij werken.

Wij beginnen altijd met een meting van de huidige situatie. Want meten is weten!

We onderzoeken het werkvermogen en daar wordt mee bedoeld in welke mate men in staat is fysiek en mentaal het werk uit voeren voor nu en in de toekomst. Dit kan zowel op individueel als op organisatieniveau.

Wij starten met een meting van de huidige situatie waardoor helder wordt wat goed gaat maar ook waar in de organisatie er verborgen risico’s zijn. De verschillende meetinstrumenten zijn ook een goede start om een op maat gemaakt Vitaliteit programma in te zetten.

Werken vanuit de bouwstenen van duurzame inzetbaarheid en het “Huis van werkvermogen” geeft inzicht over de mate waarin werknemers functioneren vanuit de onderstaande perspectieven:
• Fysiek
• Mentaal
• Sociaal
• Zingeving

Het resultaat van het inzetten van een gericht interventieprogramma is persoonlijke balans voor de werknemers en hoger werkgeluk. Zo worden ook stress-gerelateerde klachten en burn-out tegengegaan. Ook is dan bekend wat de talenten van de medewerkers zijn en hoe deze beter kunnen worden ingezet.

De cijfers liegen er niet om. Het investeren in vitaliteit van medewerkers voor een organisatie kan het volgende opleveren:

15% minder ziekteverzuim
32% meer betrokkenheid
20% hoger werkvermogen
60% minder veiligheidsincidenten