Programma’s

boost my vitality button

Voorkom burn-out

Energiek met talent

Vitaliteit als resultaat

Programma’s

Wij bieden onderstaande programma’s om vitaliteit te bevorderen:

My Vitality

Vitaliteit is een begrip dat iedereen kent, maar wat betekent het voor een organisatie en hoe kan je deze beïnvloeden?

Vitaliteit is een gevolg van het niveau van het werkvermogen van medewerkers. Als dit te laag is dan uit dit zich in hoog ziekteverzuim, een hoog verloop, slechte samenwerking en hogere veiligheidsrisico’s.

Het is belangrijk om helder te hebben waarom het werkvermogen lager is dan gewenst. Wij beginnen altijd met een meting van de huidige situatie waarbij de basis het “huis van werkvermogen” is.

Op basis van de meting maken wij een plan van aanpak om het werkvermogen te verhogen. Het gaat hierbij om een aanpak met concrete en gerichte acties en programma’s. Heel doelgericht worden medewerker, afdelingen of een organisatie ondersteund om de vitaliteit en het werkvermogen te verbeteren.

Het “huis van werkvermogen” bestaat uit de volgende niveaus:

Huis van Werkvermogen

Op één of meerdere niveau’s kunnen interventies nodig zijn. Hart-werk heeft de specialisten om deze trajecten te begeleiden en zo de gestelde doelen te behalen.

boost my vitality

Hervind je balans, energie en motivatie. Leer veerkrachtig om te gaan met stress door een kort online traject.

Wat kan je verwachten?

Sessie 1: Hoe blijf ik in Balans?
Resultaat: Je krijgt inzicht in jezelf en bestaande gedragspatronen.

Sessie 2: Wat is mijn persoonlijke gedragsstijl en hoe blijf ik gemotiveerd?
Resultaat: Groei in persoonlijk leiderschap.

Sessie 3: Persoonlijk programma/advies om jouw balans te behouden.
Resultaat: Verhoogd (werk)geluk en productiviteit.

Interesse? Neem contact met ons op.

My Talent

Organisaties zijn constant in beweging omdat zij voortdurend moeten inspelen op veranderingen in hun omgeving en op de veranderende behoefte van hun klanten. Dit vraagt om medewerkers die steeds zelfstandiger moeten werken, de talenten hebben om hun werk optimaal uit te kunnen voeren en flexibel zijn.

Als organisatie wil je daarom weten of medewerkers nu, maar ook zeker in de toekomst, kunnen voldoen aan de eisen die aan ze worden gesteld.

Wij kunnen inzicht geven in de aanwezige talenten van medewerkers en die relateren aan de functie-eisen. Hiervoor gebruiken wij de Talent Management Analyse. Een wetenschappelijk onderbouwde test die inzicht geeft in het aanwezige talent bij medewerkers en het ontwikkelpotentieel. Deze testen worden door onze ervaren coaches afgenomen. Als medewerkers door persoonlijke vraagstukken hun talenten niet optimaal kunnen inzetten dan kunnen onze ervaren coaches worden ingezet om dit te veranderen.

Door deze aanpak ontstaat een duidelijk beeld in hoeverre teams en of medewerkers nu en in de toekomst in staat zijn mee te groeien met de organisatie.

Ook de medewerkers weten welke talenten zij hebben en krijgen inzicht hoe zij hun talenten nog beter kunnen inzetten. Hierdoor wordt het werkvermogen en het werkgeluk van de medewerkers sterk verbeterd en stress-gerelateerde klachten voorkomen.

boost my talent

Zet je talent op de juiste manier in. Haal meer energie uit je werk. Verhoog je veerkracht door de inzet van een kort traject.

Wat kan je verwachten?

Sessie 1: Gevalideerd talentonderzoek.
Resultaat: Je krijgt inzicht in jezelf, je talent en ontwikkelmogelijkheden.

Sessie 2: Talenten gericht inzetten in je werk.
Resultaat: Groei in je persoonlijk leiderschap.

Sessie 3: Versterk je motivatie en doorbreek je belemmerende patronen.
Resultaat: Verhoog je werkgeluk en productiviteit.

Interesse? Neem contact met ons op.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Vraag naar onze programma’s op maat passend bij de organisatie.