Privacybeleid

Unieke Hart-werk methode

Energiek

Gegarandeerd resultaat

Privacybeleid

De website Hart-werk.nl wordt beheerd door DDD Hart-Werk B.V. DDD Hart-Werk B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens:

DDD Hart-Werk B.V.
Grauwe Poldervoetpad 4a
4876 AW Etten-Leur
T: 076-5430668

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

DDD Hart-Werk kan op de volgende manieren informatie van je ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons
  • Via deze website: via de contactformulieren op deze website verwerken wij persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hart-werk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij je persoonsgegevens

DDD Hart-Werk kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen :

  • Het afhandelen van je betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DDD Hart-Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DDD Hart-Werk) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

DDD Hart-Werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus)
– Prospects: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

DDD Hart-Werk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DDD Hart-Werk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo maken wij het gebruik van onze website gemakkelijker voor je.
Niet alle cookies zijn gemaakt om je gegevens te verzamelen. Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Met functionele cookies verzamelen wij geen persoonsgegevens. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt

Social media buttons (Twitter, LinkedIn, Facebook)

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Twitter. Als je van die link gebruik maakt, verlaat je onze website en kom je dus terecht bij (bijvoorbeeld) Twitter. Daar geldt het privacybeleid en het cookiebeleid van het betreffende platform.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DDD Hart-Werk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hart-werk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DDD Hart-Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hart-werk.nl.