UWV
Modulaire dienstverlening

Unieke Hart-werk methode

Energiek

Gegarandeerd resultaat

Modulaire dienstverlening

Participatie-interventie

Wij geven mensen middels de Hart-werk methode inzicht; door belemmerende overtuigingen en drijfveren positief te beïnvloeden worden zij weerbaarder en zijn in staat met zelfvertrouwen en energie hun sociaal leven weer op te bouwen.

Er wordt zowel gekeken naar sociale als praktische vaardigheden. Dat wat mensen weerhoudt om hierin activiteiten te ondernemen is bij ieder mens anders en daarom is er altijd sprake van maatwerk.

Denk hierbij aan:

 • Het overwinnen van angsten en opbouwen van zelfvertrouwen door de inzet van de Hart-werk methode
 • Het oplossen van praktische problemen.
 • Opbouwen van structuur en dagritme.
 • Versterken van sociale vaardigheden.
 • Een passend sociaal netwerk leren opbouwen.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Het doel van deze dienst is het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. De activiteiten zijn vergelijkbaar met de dienst Participatie interventie maar aangevuld met het vinden van een stage-plek, vrijwilligerswerk of andere structurele bezigheden waarbij ervaringen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeeld en bijvoorbeeld het stellen van grenzen aan bod komen.

Praktijkassessment

Door middel van een Talent assessment geven wij inzicht in:

 • Persoonlijke talenten en drijfveren.
 • Overzicht van te ontwikkelen competenties (gedrag).
 • Capaciteitenonderzoek.
 • Beroepsinteresse-onderzoek gekoppeld aan eerder gemeten persoonlijke talenten en capaciteiten.

Aan de hand van de Hart-werk methode wordt nagegaan welke persoonlijke belemmeringen er zijn in relatie tot werk. Uit de onderzoeken en gesprekken wordt een mogelijke richting bepaalt.
Aan de hand hiervan wordt de klant begeleidt om op verschillende werkplekken te ervaren of de werkrichting passend is voor de toekomst.

Begeleiding bij scholing

Wij brengen de problematiek in kaart die de klant mogelijk ervaart bij het volgen van een opleiding. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld:

 • faalangst
 • geen structuur kunnen aanbrengen
 • hulp bij het leren studeren en plannen
 • sociale problematiek
 • moeite met samenwerken
 • omgaan met examenangst

In principe is er wekelijks contact en maandelijks is er een fysieke afspraak waarbij er gewerkt wordt aan problematiek. Daarnaast wordt zo nodig contact onderhouden met het opleidingsinstituut of school.

Meer weten?

Bel gerust met Hart-werk op 085 760 7550 of stuur ons een e-mail. We denken graag mee!