Mobiliteit binnen organisaties

Unieke Hart-werk methode

Energiek

Gegarandeerd resultaat

Mobiliteit “binnen organisaties”

Hart-werk zet op persoonlijke en creatieve wijze mobiliteits- en arbeidsmarktinstrumenten in waardoor je als persoon invulling kan geven aan je verdere ontwikkeling. De begeleiding bestaat uit een compleet maatwerkprogramma van werk naar werk, zowel binnen de organisatie als mogelijk erbuiten. Hierin houden we sterk rekening met je persoonlijke omstandigheden en met de mogelijkheden binnen de organisatie.

 

Hart-werk ondersteunt vanuit de volgende situaties:

  • Te verwachten is dat je de functie die je uitoefent niet tot de pensioengerechtigde leeftijd vol kan houden.
  • Als de veranderde omstandigheden binnen de organisatie veroorzaakt door cultuurverandering of organisatiewijziging geen werkgeluk meer oplevert.
  • Indien je persoonlijke drijfveren, talenten, competenties en capaciteiten en niet meer aansluiten bij de functie en binnen de organisatie.
  • Als je arbeidsongeschikt bent of misschien je werk niet meer kan volhouden.