Duurzame inzetbaarheid

Unieke Hart-werk methode

Energiek

Gegarandeerd resultaat

Duurzame inzetbaarheid

Het snijpunt van vitaliteit, employability en werkvermogen.

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar als zij doorlopend beschikken over  daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden om te (blijven) functioneren in het huidige en in toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn. Duurzaam inzetbare medewerkers zorgen er voor dat een organisatie flexibel kan inspelen op de steeds veranderende omgeving en economie.

Hart-werk ondersteunt organisaties bij het duurzaam inzetbaar maken van medewerkers. Door onze interventies ondersteunen wij het werken aan een vitale organisatie en vitale medewerkers.

Onze aanpak is zo breed en ingrijpend als nodig is en richt zich op het bevorderen van het werkvermogen, de employability en de vitaliteit.

Werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Het bevorderen van gezond leven heel belangrijk. Maar daarmee ben je er als organisatie niet. Het is minstens zo belangrijk dat mensen ook mentaal gezond blijven en hun werk kunnen uitvoeren in een veilige omgeving die stimulerend is.
Door het “huis van de vitaliteit” geven wij de ondersteuning die nodig is.

Employability

Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector.

Wij helpen organisaties en medewerkers bij het in kaart brengen hiervan. Wat hierbij belangrijk is dat mensen weten wat hun talenten zijn en hoe zij deze kunnen inzetten.

Hart-werk helpt mensen hun talenten te ontdekken en weet deze ook te ontwikkelen. Ook ondersteunen wij al jaren organisaties bij het ontwikkelen van talenten in organisaties.

Vitaliteit

Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen werken en dat met een groot doorzettingsvermogen. Vitaliteit ontstaat door een stimulerende omgeving met een cultuur waar mensen zich in herkennen en fijn in voelen. Zo ontstaan een vitale omgeving met vitale mensen.

Al vele jaren zijn wij specialist in het beïnvloeden van de bedrijfscultuur en het herkenbaar maken van deze cultuur voor de omgeving.

Aanpak

Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van het bedrijf én de mensen die daar werken. Dat betekent ook dat onze aanpak zicht richt dat medewerkers en organisatie samen betrokken zijn bij het vaststellen van het beleid, het onderzoek (tenslotte: “meten is weten”), de aanpak en het borgen van het beleid in de organisatie.

Het gevolg van onze aanpak is een vitale medewerker in een vitale organisatie.